Privacybeleid

versie: 30 april 2020

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Limburg (de verwerkingsverantwoordelijke), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

Het provinciebestuur, de Scholengemeenschap van het Provinciaal Onderwijs Limburg (SGPSOL) en haar onderwijsinstellingen verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming als deze vereist is.

 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op de provinciale onderwijsinstellingen: Provinciale Middenschool Hasselt, Provinciale Handelsschool Hasselt (www.handelsschoolhasselt.be), Provinciale Secundaire School Hasselt - Kunst (www.pikoh.be) en Verpleegkunde (www.pivh.be), Provinciale School Diepenbeek (www.psdiepenbeek.be) , Provinciale Secundaire School Bilzen (www.pssb.be), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (www.pibo.be), Provinciale Technische School Maasmechelen en CLW (www.ptsmm.be), Provinciaal Instituut Lommel  en CLW (www.provil.be), Provinciaal Instituut Lommel  Individueel onderwijs (www.provilion.be), Provinciale Secundair School De Wissel Genk (www.de-wissel.be), Provinciale Secundaire School Voeren (www.pssvoeren.be), Provinciale Basisschool Voeren, Provinciale Kleuterschool St.-Martens Voeren, PCVO Moderne Talen, PCVO Limburg. (www.pbsvoeren.be).

 

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen

  • via mail naar griffie@limburg.be  
  • per brief naar Griffie, Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

 

Doorgifte aan derden

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Limburg en haar onderwijsinstellingen persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je onderaan deze pagina raadplegen.

De provinciale onderwijsinstellingen en SGPSOL geven geen informatie door aan derden zonder je toestemming, als deze vereist is.

 

Wijzigingen

De provincie Limburg en haar onderwijsinstellingen behouden zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Bij wijziging van de privacyvoorwaarden brengt de betreffende school leerlingen en ouders op de hoogte van deze wijzigingen. Deze wijzigingen gelden vanaf de publicatiedatum en maken integraal deel uit van het schoolreglement en dienen door leerlingen en ouders gevolgd te worden.
 

Extra informatie

Elke provinciale onderwijsinstelling heeft een privacyantenne in de school. Bij vragen of opmerkingen kan je in eerste lijn bij de antenne terecht via het secretariaat van de onderwijsinstelling.